Skip to main content
NMAP

NMAP-integratie om netwerksubnetten te scannen op open poorten en services.

By 05/08/2022No Comments

NMAP-integratie om netwerksubnetten te scannen op open poorten en services.

In deze integratie gebruiken we python-nmap (https://pypi.org/project/python-nmap/) om te scannen naar open poorten/services die in verschillende subnetten worden gevonden.

NMAP-poortscanners kunnen worden geïnstalleerd in verschillende agents die in verschillende netwerksegmenten zijn geplaatst. De NMAP-uitvoer wordt geconverteerd naar JSON en toegevoegd aan het actieve responsbestand van elke agent.

De scan kan worden ingepland via cron-jobs die eenmaal per week, maand, etc. moeten worden uitgevoerd. Het kan ook worden geactiveerd met behulp van Wazu’s wodle-opdrachtintegratie.

Voorbeel wazuh alert:

{
  "timestamp":"2022-02-23T04:37:32.001+0000",
  "rule":{
   "level":3,
   "description":"NMAP: Network Scan Host 192.168.252.222",
   "id":"200400",
   "firedtimes":55,
   "mail":false,
   "groups":[
     "linux",
     "nmap",
     "netwprk_scan"
   ]
  },
  "agent":{
   "id":"017",
   "name":"ubunutu2004vm",
   "ip":"192.168.252.191"
  },
  "manager":{
   "name":"ASHWZH01"
  },
  "id":"1645591052.115711751",
  "decoder":{
   "name":"json"
  },
  "data":{
   "nmap_host":"192.168.252.222",
   "nmap_protocol":"tcp",
   "nmap_port":"443",
   "nmap_hostname":"_gateway",
   "nmap_hostname_type":"PTR",
   "nmap_port_name":"https",
   "nmap_port_state":"open",
   "nmap_port_product":"OPNsense",
   "nmap_port_reason":"syn-ack",
   "nmap_port_conf":"10"
  },
  "location":"/var/ossec/logs/active-responses.log"
}
christophe

Author christophe

More posts by christophe

Leave a Reply

nl_BEDutch